Avís legal

CONDICIONS LEGALS, PRIVADESA I DRETS

Condicions legals

Els continguts recollits en aquest web es poden redistribuir, copiar i reutilitzar sempre i quan es faci sense afany de lucre i esmentant que la autoria pertany a la Fundació Josep Sans.

Els continguts recollits en aquest web són propietat de la Fundació Josep Sans. La publicació de contingut en aquest web queda sotmesa a la validació prèvia per part de la Fundació Josep Sans per tal de garantir l’assoliment dels objectius fundacionals i missionals de la pròpia Fundació Josep Sans.

Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals Fundació Josep Sans no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs.

La Fundació Josep Sans pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecte a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, la Fundació Josep Sans no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús directe que se’n pugui fer.

L’accés a aquest web, no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel•lectual i industrial.

Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris seran recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Fundació Josep Sans,  Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 10 08197- Valldoreix (sant Cugat), telèfon: 93.590.27.00, amb número de registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 83 i amb el NIF G-08537912 i la finalitat dels quals és només de suport al membre/soci/client.

Poden ser membres de xarxaMEG qualsevol persona major de 18 anys.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades, enviant una sol•licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic info@fundaciojsans.cat.

La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que la Fundació Josep Sans faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a la Fundació Josep Sans per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurament per la Fundació Josep Sans.

Drets

El copyright i els drets sobre el contingut del web pertanyen a la Fundació Josep Sans.

Baixa de la llista de correu electrònic: si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a info@fundaciojsans.cat i fer la sol•licitud de baixa de la llista de correu.

Baixa com a soci: Si desitgeu donar-vos de baixa com a soci, heu d’adreçar-vos per escrit a Fundació Josep Sans, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 10 08197- Valldoreix (Sant Cugat) i fer-ne la sol•licitud.

LOPD

Dret d’accés

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

Dret de rectificació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

Dret a oposició

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

Dret a cancel•lació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel•lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

(*) De conformitat amb els article 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 12,13,15 i 16 del Reial Decret 1332/94, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.